Stránky pro zvířata

Máte doma zvíře tak to jste na dobrém místě pro radu

Mravenečník

Mravenečník

rod zcela bezzubých ssavců chudozubých (z řádu Edentata) z podřadí hmyzožravých neboli [Mravenečník]-ů (Entomophaga; v. t., 2). Kuželovitý čenich jest do předu prodloužen a dolů ohnut; ústa jsou malá, jazyk tenký, červovitý, drsný, drobnými rohovitými ostny pokrytý a [Mravenečník] jej může velmi daleko vyplaziti. Neveliké boltce jsou zaokrouhleny, oči malé. Tělo jest na rozdíl od luskounův pokryto jen srstí. Přední nohy našlapují na vnější okraj chodidla, tak že jsou drápy ohnuty dovnitř, zadní našlapují na celé chodidlo. Ocas jest jen o málo kratší trupu. Všickni druhové [Mravenečník]-ů žijí v již. Americe od Guayany až po La Platu. Nehrabou si děr. Živí se hmyzem a zejména mravenci, jež si dlouhým svým jazykem z mravenišť vybírají. Největším ze všech druhů jest [Mravenečník] hřivnatý neboli veliký, yurumi (M. jubata L.); dorůstá délky úhrnem i nad 2 m (v tom délka ocasu 70 cm). Jazyk má 9 mm tlustý a může jej do dálky 50 cm vyplaziti. Podél pateře jsou delší chlupy v podobě hřívy a také ocas jest chvostnatý; barva srsti bývá různa, na hlavě a šíji, na hřbetě i bocích, na předních nohách i na ocase nejčastěji černavě šedá, vezpod na zadních končetinách a na zpodní straně ocasu černohnědá. Na plecích a odtud až ku kříži má [Mravenečník]-podélný pruh černý vzadu zúžený, se světle šedou obrubou na obou stranách. Nad loktem jest skvrna černá; také prsty předních noh a lysiny po těle mají barvu černou. Na předních nohách jest po 4 velikých, na zadních po 5 menších drápech. [Mravenečník] hřivnatý žije ve východních končinách Již. Ameriky od La Platy až k moři Karíbskému a obývá v rovinách s vysokou travou a křovím. Indiáni jej pro kůži i maso pronásledují. Týž počet podobných drápů na nohách má menší tamandua (M. tetradactyla L.), jež dorůstá úhrnem délky 1 m, z čehož 40 cm připadá na ocas silný, ale nikoli huňatý, nýbrž chápavý, na konci jen šupinatý a kroužkovaný. Hlava je trochu kratší než u [Mravenečník]-a velikého. Srsť má na hlavě, na hřbetě, na hrdle, na prsou a na končetinách barvu světle šedou, poněkud zažloutlou; na plecích se počíná černý pruh nazad velice rozšířený. Přední konec čenichu, víčka oční a chodidla jsou lysá a černá. Tento druh [Mravenečník]-ů jest domovem v Paraguayi a Brazilii v lesích a houštinách. Umí se vyšplhati na stromy a ocasem se přidržuje; živí se mravenci. Také jej Indiáni zejména pro kůži loví. Nejmenším všech druhů jest [Mravenečník] dvojprstý (M. didactyla L.), jenž dorůstá úhrnem délky toliko 40 cm (v tom točivý ocas 18 cm dlouhý). Má čenich všech druhů nejkratší a na předních nohou jen po 2 velikých drápech. Hebká srsť má nejčastěji barvu nahoře rezavou, druhdy trochu narudlou, vezpod šedou; jednotlivé chlupy mají nejprve u kořene barvu šedohnědou, výše černou a na špičce zase žlutohnědou. Obývá v hustých lesích v Peru a v severní Brazilii; jest vzácnější druhův ostatních. Br.

 
Miluju zvířata a co vy??