Stránky pro zvířata

Máte doma zvíře tak to jste na dobrém místě pro radu

Tapír jihoamerický

Tapír jihoamerický(Tapirus terrestris)

 
Vyhledávaní:  
 

Třída: Savci
Řád: lichokopytníci
Výskyt: od Kolumbie a Venezuely po Argentinu
Hmotnost: hmotnost 250 kg
Délka těla: 2 metry, výška 100 cm
Věk: až 35 let

Charakteristika:
Tapíři jsou zvířata střední velikosti. Jejich tělo je tvarově podobné prasatům, nohy však mají poměrně vysoké a štíhlé a mají krátký pohyblivý chobot. Díky proudnicovitému tvaru těla mohou snadněji procházet hustým podrostem. Vyznačuje se jednobarevným zbarvením, svalnatým hřebenem na hlavě a krátkou stojatou hřívou. Obličejová část hlavy je velmi dlouhá, protože nosní vývody jsou silně prodloužené a nozdry leží na špičce čenichu. Mají ostrý čich, jenž je životně důležitý pro vyhledávání potravy a zjišťování nebezpečí, i pro kontakt s ostatními tapíry. Velmi dobrý je i sluch. Se zrakem už je to horší. Malé oči jsou umístěné hluboko v očnicích, kde jsou chráněny před trny a ostrými větvemi. Prsty (na přední k. 4, na zadní 3) se na mělké půdě roztahují od sebe, což jim umožňuje spolehlivěji nést váhu těla a zabraňuje boření do půdy.

Prostředí a stanoviště:
Obývá husté deštné pralesy, zvláště okolí řek a bažin. V podhůří And vystupuje až do 2000 m.n.m. V civilizovanějších oblastech vychází za potravou i na pole a plantáže s kulturními plodinami.

Způsob obživy:
Patří mezi výlučné býložravce. Mezi jeho hlavní potravu patří listí stromů, keřů, různé plody a rostlinstvo v okolí vod.

Způsob života – sociální struktura:
Tapíři jsou plachá, skrytě a s výjimkou samic s mláďaty samotářsky žijící zvířata. Přes den obvykle polehávají v houštinách a teprve se soumrakem ožívají. Na obývaném území se pohybují po vyšlapaných stezkách. Dospělí samci si své revíry bedlivě hlídají. K samicím se připojují jen na pár dní v období páření.

Rozmnožování:
Březost u tapíra jihoamerického trvá asi 400 dní. Samice rodí jedno mládě vážící čtyři až sedm kilogramů. Do věku šesti až osmi měsíců jsou mláďata tmavě hnědá s bílými podélnými přerušovanými pruhy po celém těle. Toto pruhování má ochrannou funkci. Mládě zůstává s matkou nejméně rok. Tapíří dospívají ve věku tří až čtyř let.

Ochrana druhu:
Tapír jihoamerický je v současné době zařazen v programu Evropské chovatelské knihy (ESB). Ve srovnání s jinými druhy tapírů není zatím tak silně ohrožen vyhubením, ale protože je ničeno jeho původní přirozené prostředí, ubývá i těchto zvířat.

Zajímavosti:
- Vývojově patří tapíři k nejstarším savcům na zemi. Již v třetihorách byli velice početnou skupinou a za posledních 35 miliónů let se změnili jen nepatrně.
- Čeleď zahrnuje 4 druhy tapírů, v Jižní Americe 3 druhy a v Indii 1 druh (tapír indický).
- První kolonisté tapíry ochočovali a používali je k polním pracem či k zábavě.
- Název tapír znamená v řeči brazilských indiánů „tlustý“, což charakterizuje tuhou  kůži tapíra
- Miluje vodu, rád plave a potápí se.
- Je přirozenou kořistí jaguárů. Indiáni loví tapíra pro maso.

Zvířata v ZOO Zlín:
-
samec Sancho narozen ve Wroclavi v roce 1997, příchod v roce 1998
- samice Gapa narozena v Krakově 1994, příchod v roce 1997

 
Miluju zvířata a co vy??